Sveriges Kommuner och Landsting valde Monitor

Okt 06, 2014

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat avtal om att använda Monitor för uppföljning och styrning av bland annat pensionsstiftelsens medel.

”Vi tycker att den överblick och kontroll som Monitor ger, hjälper oss att fatta bra beslut. Det hjälper oss också att spara vi både tid och pengar”, säger Marcus Norberg, ekonomi- och finansdirektör på SKL.