Nyheter

6 april, 2017

FinTech-företag i tillväxt

Är du intresserad av IT och finans? Här finns en möjlighet att vara med och bygga både ett företag och egen kompetens.

Digital Portfolio Control AB (DPC) är ett fintech-bolag som utvecklar och levererar IT-baserade tjänster till de största aktörerna inom finansmarknaden. Våra kunder äger över 220 miljarder. Vi är etablerade och vi växer!

Läs mer och sök.

29 juni, 2016

Alandia Försäkring följer och styr portföljerna via Monitor

Vi har i dagarna tecknat ett samarbetsavtal med Alandia Försäkring. Avtalet innehåller hela Monitors bredd och omfattar deras tre kapitalförvaltningsportföljer.

”Vi tycker att det är roligt att Alandia kommer att nyttja vårt IT-system för att i det dagliga arbetet följa och styra sin kapitalförvaltning”, säger Mikael Arborelius, VD för DPC.

29 juni, 2016

Monitor fyller sin funktion i dagar som dessa

Vi kan nu i samband med Brexit-händelserna kunnat notera några saker. Dels att användningen av systemet markant går upp i tider som dessa, dels att fördelarna med att digitalt snabbt kunna ha sina portföljvärden uppdaterade på både total- och delnivå blir mycket tydliga.

I den ”gamla världen” är det vanligt att vänta på avstämningen vid månadsskiftet och sedan sammanställa,beräkna och presentera resultatet ett antal dagar efter det. Det är således stor skillnad mellan att se hur det går redan efter någon eller några dagar istället för att vänta kanske minst tjugo som nog är det vanliga fallet för de flesta med manuell rapportering just nu.

15 juni, 2016

Första användarforumet för Monitor

Monitor växer; både uppåt och nedåt. Uppåt genom att ytterligare ”pedagogisera” överblicken och visa upp portföljen på nya sätt. Nedåt genom att skapa inblick för att bidra till fördjupad analys. På det temat bjöds användare och intresserade av Monitor in till ett forum.

På mötet gavs vittnesmål om hur man kan använda Monitor i vardagen. Under forumet visades också en rad nyheter upp för första gången. En ny ljusare layout mötte uppskattning och nya byggklossar, som går att komplettera Monitor med, fanns också med i presentationen.

Vi berättar gärna om de nya funktionerna i Monitor på styrelsemöten eller i andra sammanhang. Nya användarforum planeras också till hösten.

Det går bra att redan nu anmäla intresse för mer information via info@digitalportfoliocontrol.se.

19 maj, 2016

Nya nordiska kunder

Vi välkomnar Rettig Asset Management (Finland) och Peter Aas AS (Norge) bland våra kunder. Det är av flera skäl intressant att se att det även i våra nordiska grannländer finns ett behov av att hyra system för en samlad och snabb rapportering. Något som vi sett växa fram allt tydligare bland svenska institutioner – se även Kunder.

”Det ger oss råg i ryggen att gå vidare med våra internationella ambitioner inom fintech”, säger Mikael Arborelius VD på Digital Portfolio Control (DPC).

14 mars, 2016

Omställningsfonden väljer Monitor

Framgångarna för Digital Portfolio Control AB:s (DPC) verktyg för att följa och styra portföljer, Monitor, fortsätter. Nu har även Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden KOM-KL tecknat avtal om att hyra systemet.

”Att digitalisera rapporteringsprocessen, att kunna följa marknadsvärde och avkastning dels online och erektions problema dels dagligen, och att kunna ta fram uppdaterade rapporter när vi själva önskar, vid månadsskifte, vid oro på marknaderna eller inför möte i vårt Kapitalutskott, ser vi som de främsta fördelarna med Monitor”, säger Lars Hallberg, verkställande direktör. ”Innebörden är att vi slipper manuella rutiner, får bättre överblick och känner större trygghet med vår kapitalförvaltning.”

8 januari, 2016

Mikael Arborelius ny VD för Digital Portfolio Control AB

Wassums utvecklingschef Mikael Arborelius tar den 1 januari över som VD för Digital Portfolio Control AB (DPC). Nuvarande VD Ulf Källum blir istället arbetande styrelseordförande.

VD-skiftet ska ses som ett naturligt led i att renodla DPC till att bli ett renodlat IT-bolag och den fortsatta utvecklingen av Monitor-systemet.

1 november, 2015

Monitor placeras i ett eget bolag

Styrelsen i Wassum har beslutat att Monitor ska erbjudas via ett bolag med namnet Digital Portfolio Control AB. Syftet är att förtydliga för marknaden vad Monitor står för och för att skapa ett bolag med ett starkt IT-fokus.

Det nya bolagsnamnet kommer successivt att bli synligt på marknaden men utvecklingen av affären och produkten Monitor har pågått sedan 2009. Det finns i dag drygt 45 portföljer som använder Monitor så verksamheten är väl beprövad även om varumärket är nytt.

3 december, 2014

SPK ökar transparensen genom Monitor

Sparinstitutens Pensionskassa (SPK) har tecknat avtal för Monitor. Från vår sida är vi både glada och stolta över att kunna välkomna Sveriges bästa pensionsfond som ny kund.

Billigste priser apotek acquisto cialis online. Kamagra og erectalis på denna sida mennesker, som levitra apoteket lider af for tidlig.

SPK utnämndes nyligen till det, för tredje året i rad, av IPE Awards. .

– SPK har nu genomfört den största omstruktureringen av våra portföljer någonsin. Fler tillgångsklasser och en ny marknadsinriktning för framtiden är genomförd. Detta ställer då även krav på vidareutveckling av våra analys- och rapportsystem. Vi tror att Monitor kommer vara en del i vår utveckling mot nya behov inom analys och transparens, säger Peter Hansson, VD för SPK.

6 oktober, 2014

Sveriges Kommuner och Landsting valde Monitor

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat avtal om att använda Monitor för uppföljning och styrning av bland annat pensionsstiftelsens medel.

”Vi tycker att den överblick och kontroll som Monitor ger, hjälper oss att fatta bra beslut. Det hjälper oss också att spara vi både tid och pengar”, säger Marcus Norberg, ekonomi- och finansdirektör på SKL.