Kunder

Kunderna hyr vår systemplattform Monitor av olika skäl. Det vanligaste är att man vill övergå från en manuell hantering till en digital och på så vis öka snabbhet, säkerhet, tydlighet, tillgänglighet och effektivitet när man ska följa och styra sin portfölj.

Systemet brukas i många syften och roller; från styrelse, placeringskommitté och ledning till back office och kontrollfunktioner.

Exempel på kunder:

 • Nobelstiftelsen
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Sparinstitutens Pensionskassa (SPK)
 • Kyrkans pensionskassa
 • Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)
 • AstraZeneca Pensionsstiftelse
 • Tyréns Stiftelseförvaltning
 • Bliwa Liv- och Sakförsäkring
 • Landsorganisationen (LO)
 • Ericsson Pensionsstiftelse
 • Omställningsfonden
 • Mistra – Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
 • Rettig Asset Management (Finland)
 • Peter Aas AS (Norge)
 • Alandia Försäkring (Finland)